190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4860

    Kabul Tarihi : 28/05/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25127

    Madde 1 - Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere, ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLİ LİSTE (1)

    KURUMU   : SAĞLIK BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

          İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                      SERBEST TUTULAN

                      KADRO    KADRO

    SINIFI   UNVANI      DERECESİ   ADEDİ    ADEDİ    TOPLAM

    _____   ___________________   _________   _______ _______   _____

    GİH    BAKANLIK MÜŞAVİRİ     1       20     -    20

          TOPLAM            20          20

    EKLİ LİSTE (2)

    KURUMU   : SAĞLIK BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI   : TAŞRA

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                   SERBEST   TUTULAN

                   KADRO      KADRO

    SINIFI   UNVANI    DERECESİ   ADEDİ      ADEDİ     TOPLAM

    _____   ______________ _________   _______   ______    _________

    SH    TABİP         5   7 000       -     7 000

    SH    UZMAN (T.U.T.G.)   3   700       -     700

    SH    UZMAN (T.U.T.G.)   4   1 000      -     1 000

    SH    UZMAN (T.U.T.G.)   5   2 500      -     2 500

       TOPLAM         11 200          11 20

    Mevzuat Kanunlar